AP-student wint Energy-prijs om stroomraam te verbeteren

11 februari 2013 door M&C TNW

Koen Hooning, masterstudent Applied Physics bij Radiation Science & Technology (RST), kreeg onlangs € 12.000 om het ‘stroomraam’ te vernieuwen. Bij RST zijn materialen gevonden die het rendement van het stroomraam, dat zonlicht omzet in elektriciteit, mogelijk met een factor vijf verbeteren. De subsidie komt van het Delft Energy Initiative Fonds en wordt gebruikt voor een prototype.

Stroomraam

Een stroomraam of Luminescent Solar Concentrator bestaat uit een vensterglas met speciale folie. De folie vangt het zonlicht op en geleidt het naar de randen, waar smalle zonnepanelen de lichtdeeltjes omzetten in elektriciteit. Student Koen Hooning en collega’s van de RST-groep Fundamental Aspects of Materials and Energy (FAME) hebben nieuwe materialen gevonden waardoor de ramen qua kosten en rendement kunnen concurreren met dunnefilmzonnecellen.

Delft Energy Initiative Fonds

Het Delft Energy Initiative Fonds is ingesteld om innovatieve risicovolle ideeën over het opwekken, opslaan en besparen van energie uit te werken naar prototypes en commerciële producten. Het fonds is bestemd voor studenten en medewerkers van de TU Delft en bevat naast financiering ook deelname in het LaunchLab-programma van incubator Yes!Delft. Behalve aan het ‘stroomraam’ werd de prijs ook toegekend aan een ‘energievlieger’ van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Lees meer

Meer informatie over het stroomraam en de materialen vindt u op de website van UD Erik van der Kolk.

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu