Isabel Arends vice-voorzitter van TTW-domein NWO

16 februari 2017 door Communication TNW

Prof. dr. Isabel Arends gaat een belangrijke rol spelen binnen de nieuwe structuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze wordt vice-voorzitter van het TTW-domein, voor technische en toegepaste wetenschappen.

Bij de transitie van NWO zijn de wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO, waaronder Technologiestichting STW, geclusterd tot vier domeinen die samen het gehele wetenschappelijke veld omvatten. Die domeinen zijn:

-        Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
-        Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw)
-        Exacte en Natuurwetenschappen
-        Sociale en Geesteswetenschappen.

De NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte eenheid. Chemisch technoloog Jaap Schouten (TU/e) is benoemd als voorzitter van het TTW-domein en daarnaast als lid van de raad van bestuur van NWO

Vice-voorzitter Isabel Arends is nauw betrokken geweest bij het vormgeven van het nieuwe domein binnen NWO en het bestuur daarvan. ‘Het TTW domein heeft binnen het nieuwe NWO een volwaardige plaats. Van daaruit kan het optreden als hoeder van de technische wetenschappen en de best practices van STW voortzetten’, aldus Arends.

Meer informatie over de transitie van NWO is te vinden op de NWO-site.

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu