Professor Sef Heijnen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

26 april 2017 door Communication TNW

Professor Sef Heijnen, emeritus hoogleraar Bioproces Technology aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) ontving in Rijen de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Heijnen kreeg deze onderscheiding voor zijn baanbrekende wetenschappelijk werk dat van grote maatschappelijke relevantie is en tot internationale erkenning heeft geleid.

Na een succesvolle loopbaan bij Gist Brocades werd Heijnen in 1988 hoogleraar aan de TU Delft. De eerste tien jaar hier stonden vooral in het teken van de milieubiotechnologie, met name op het gebied van afvalwaterzuivering met behulp van micro-organismen, waar hij bij Gist-Brocades al een pioniersrol in vervulde.  Uniek was dat hij zich in de modellering van reactorprocessen niet beperkte tot het reactorvat, maar hierin ook de biochemische processen binnen de micro-organismen betrok. Deze aanpak heeft als de 'Delftse school in de bioprocestechnologie' veel navolging gevonden in Europa en daarbuiten.

Rond 1998 ging Heijnen zich geleidelijk aan meer verdiepen in metabolic engineering van industriële micro-organismen, om via gerichte aanpassingen aanstofwisselingsroutes de productie van belangrijke stoffen te verhogen. Hij was als medeoprichter en onderzoeksleider nauw betrokken bij het vooraanstaande Kluyver Center for Genomics of Industrial Fermentation, evenals bij de op dezelfde publiek-private leest geschoeide B-Basic en BE-Basic samenwerkingsverbanden.

Professor Heijnen werd door zijn studenten en collega’s ook zeer gewaardeerd als docent en ontving hiervoor onder meer in 2002 de TU Delft Leermeesterprijs. Voor zijn wetenschappelijke prestaties is hij gelauwerd met belangrijke onderscheidingen als de DSM ChemFerm Award in 1998 e de Akzo Nobel Science Award in 2004. Sinds 2008 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu