Afgestudeerde of stagiair nodig?

Ingenieurs van de TU Delft
Bent u als ondernemer op zoek naar goed gekwalificeerde ingenieurs van de TU Delft? Dan verwijzen wij u naar het bemiddelingsbureau SUPAIR.
Website: www.supair.tudelft.nl

Stagiairs van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Bent u op zoek naar een stagiair? Neemt u dan contact op met één van de stagecoördinatoren van het TNW stagebureau.
Website: www.tnw.tudelft.nl/stagebureau

 

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu