Moessbauer laboratoria

De Mössbauer techniek "ziet" de elektronische omgeving van een paar selecte nuclides. Fe en Au zijn welbekende voorbeelden. In Europa biedt het RID de enige mogelijkheid om zulke metingen te doen met Au-198. Bovendien biedt het RID unieke mogelijkheden om metingen te doen onder condities zoals die optreden in een chemisch proces. De bescjikbare opstellingen worden hier opgesomd.

  • Zes Mössbauer absorptiespectrometers die gebruikt kunnen worden voor metingen aan 57Fe, 119Sn, 169Tm en 161Dy.
  • Twee Mössbauer emissiespectrometers om 57Co bevattende materialen te onderzoeken.
  • Een Mössbauer absorptiespectrometer waarin zowel de broneals het te onderzoeken monster afgekoeld kunnen worden tot 4.2 K, voor 197Au, 193Ir, 166Er and 141Pr spectrometrie.
  • Een Mössbauer absorptiespectrometer in waarin zowel de bron als het monster afgekoeld kunnen worden tot 2.3 K en onderworpen aan een magneetveld tot 8 T, voor 197Au en 155Gd spectrometrie.
  • Gasbehandelingssystemen en reactoren voor metingen aan Fischer-Tropsch synthese (hydrogenatie van CO) en voor metingen onder H2S atmosfeer. De op dit moment beschikbare gassen zijn H2S, CO, N2, H2, Ar, SO2, NO en O2.
  • Cryogene apparatuur voor metingen bij 0.3 K, en vacuumovens voor metingen tot 1000 K
  • Aan hogedruk in-site reactor voor Mössbauer emissiespectroscopie. Deze reactor is ontworpen voor metingen aan 57Co bevattende Fischer-Tropsch catalysatoren onder drukken tot 20 bar (waaronder 10 bar stoom) en 723 K! Industrial condities dus!

 

hogedrukcel

  • Een gecombineerde CXMS/CEMS detector voor metingen aan oppervlaktefenomenen en/of dikke monsters.
Naam auteur: mblaauw
© 2017 TU Delft

Metamenu