Onderzoek in gezondheid, energie en leefomgeving

De faculteit Technische Natuurwetenschappen richt zich op het vinden van innovatieve wetenschappelijke oplosssingen voor maatschappelijke problemen. Een groot deel van ons onderzoek is gerelateerd aan drie maatschappelijke uitdagingen (of 'Delft Research Initiatives'):

  • verbeteren van technologie voor gezondheid(szorg)
  • voorzien in schone, betrouwbare en betaalbare energie
  • versterken van een duurzame leefomgeving

Highlights Gezondheid

Met protonen kanker te lijf Afdeling Radiation, Science & Technology werkt mee aan de realisatie van een centrum voor protonentherapie in de Randstad Lees verder

Highlights Energie

Bio-ethanol uit landbouwafval Door het inbouwen van één bacterie-gen in gist, hebben onderzoekers van de afdeling Biotechnologie drie belangrijke verbeteringen in de productie van bio-ethanol uit landbouwafval gerealiseerd. Lees verder

Kleurstof-zonnecellen De afdeling Chemical Engineering doet onderzoek naar goedkopere zonnecellen met voldoende rendement. Lees verder

Energy Flash Back 2040 Tim van der Hagen (afdeling Radiation, Science & Technology) blikt samen met 2 Nederlandse politici 'terug' op de energierevolutie vanuit 2040. Flash back 2040 part I, part II, part III.Highlights Leefomgeving

Environment: efficiënt afvalwater zuiveren De afdeling Biotechnologie maakt het met de Nereda technologie mogelijk om afvalwater duurzaam en energiezuinig te zuiveren Lees verder

 

 

Naam auteur: Communication-TNW
© 2015 TU Delft

Metamenu