Instituten & Onderzoeksscholen

Wettelijke instituten
De faculteit neemt deel aan de volgende interfacultaire en interuniversitaire onderzoekinstituten en onderzoekscholen:

Niet-wettelijke instituten
De faculteit neemt deel aan de volgende instituten die bij overeenkomst door het college van bestuur en decanen van andere faculteiten zijn opgericht ten behoeve van interfacultaire samenwerking op het gebied van onderwijs en/of wetenschapsbeoefening:

Nationale Instituten
Voorts participeert de faculteit in de volgende nationale instituten:

Overig (Interfacultair onderzoek)

Naam auteur: Communication-TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu