Decaan

Tim van der Hagen

Professor Tim van der Hagen (1959) is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Prof.dr.ir. Tim van der Hagen wordt de nieuwe Voorzitter College van Bestuur TU Delft. De Raad van Toezicht heeft Van der Hagen benoemd per 1 mei 2016.

Hij was directeur van het Reactor Instituut Delft van 2005 tot 2012. Hij bekleedt sinds 1999 de leerstoel Reactorfysica.

Belangrijkste (huidige) nevenfuncties:

•    lid van de Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
•    lid van de Raad van Toezicht van ECN
•    lid van de Raad van Commissarissen van COVRA
•    lid van de TNO Strategische Adviesraad Energie
•    voorzitter Raad van Commissarissen HollandPTC
•    lid van de Programmaraad van ADEM (Advanced Dutch Energy Materials)

Tim is sinds 1985 als onderzoeker werkzaam op het gebied van de kernreactorfysica, met accenten op de interactie tussen neutronica en thermohydraulica, innovatieve reactorconcepten, signaalanalyse en meerfasenstromingen. Hij is (co-)auteur van meer dan 250 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en conferentieproceedings. Hij was sessievoorzitter en lid van talloze programmacommissies van internationale conferenties.

Naam auteur: Communication TNW
© 2016 TU Delft

Metamenu