Visie, feiten en cijfers

Onderzoek aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) is fundamenteel en toepassingsgericht en is verdeeld over zes afdelingen. De faculteit biedt onderzoeksgericht onderwijs op bachelor- (BSc), master- (MSc) en postacademisch (PDEng, promotie) niveau.

De wetenschappelijke gebieden die het onderwijs en onderzoek van de faculteit beslaan zijn:

  • Levens- en gezondheidswetenschappen & technologie,
  • Nanowetenschappen- & technologie,
  • Technische scheikunde
  • Stralingswetenschappen & -technologie
  • Toegepaste natuurkunde

Faculteitsbrochure

Bekijk de brochure van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (via Digitaal Bladeren). U kunt de brochure ook downloaden (PDF, 2 MB).


Meerjarenplan

Bekijk het Engelstalige meerjarenplan van TNW: Long term strategic plan Towards 2020 (PDF of via Digitaal Bladeren).

Feiten & Cijfers

       Personeel en onderzoek gemiddeld over 2012 t/m 2014          

Hoogleraren (vast dienstverband)

   44

Vast academisch personeel (m.u.v. Hoogleraren)

 

106

Postdoctorale onderzoekers, promovendi en PDEng-trainees:
- Postdoctorale onderzoekers
Promovendi

- PDEng


132

398

50

 580

Ondersteunend personeel

 239

Wetenschappelijke publicaties

804

Proefschriften

67

Patenten

23

Studenten
- waarvan internationale studenten


331

2379

                Financiën gemiddeld over 2012 t/m 2014                      

Geldstroom                                             

  

1e: Rijksbijdrage 

 M€ 57

2e: Publieke wetenschapsfondsen

 M€ 15

3e: NL en EU subsidie en bedrijven
- Percentage 3e geldstroom t.o.v. totaal

 M€ 26
27%

 

 

Naam auteur: Communication TNW
© 2016 TU Delft

Metamenu