Advisering

De kennis en faciliteiten van het RID staan ter beschikking van de Nederlandse en internationale samenleving. Wij kunnen u op allerlei manieren van dienst zijn bij vragen, adviezen of projecten waarbij radioactiviteit/straling een rol speelt. Uw aanvragen kunt u indienen bij Jan Okx, te vinden via onze contact pagina.

 

Voorbeeld: Samenwerking met Museon
Sinds half december is er in het Museon een nieuwe permanente tentoonstelling geopend voor publiek. In de tentoonstelling ‘Jouw wereld, mijn wereld’ staat de mens steeds centraal, en worden de verschillende kanten getoond van de rol die de mens op aarde speelt. Hierbij speelt het thema ‘duurzaamheid’ een belangrijke rol. In het onderdeel van de tentoonstelling die gaat over energie, zijn de onderwerpen fosiele brandstoffen, zonne-energie, wind-energie, kern-energie en diverse nieuwe andere ontwikkelingen op energiegebied te ontdekken door middel van een heel modern ingerichte, interactieve tentoonstelling.

Conservator van de afdeling Natuur en Techniek Irene Zeldenrust wilde bij de uitleg over radioactiviteit graag een opstelling gebruiken waarbij de bezoekers met eigen ogen kunnen zien door welke materialen de straling van een radioactieve bron allemaal kan dringen. Nadat ze een cursus had gevolgd bij het NCSV (Nationaal Centrum voor Stralings-Veiligheid), kwam ze bij het Reactor Instituut Delft terecht voor de mogelijke apparatuur. Onze medewerkers hebben uiteindelijk een opstelling geplaatst, waarbij een radioactieve bron wordt gemeten door een detectie-apparaat, en waarbij de basisschoolleerlingen door middel van een draaischijf steeds andere materialen tussen de bron en het detectie-apparaat kan zetten. Zo kunnen de kinderen leren dat de gemeten activiteit sterk terugloopt bij het plaatsen van het stuk lood.

Website Museon

 

 

Foto's van de opstelling in het Museon

 

 

Naam auteur: mcampo
© 2017 TU Delft

Metamenu