Bestralingen

Het Reactor Instituut Delft kan verscheidene bestralingen voor u verrichten. Het doel zou kunnen zijn materiaaleigenschappen te veranderen, verouderingsprocessen te versnellen, of om radioactiviteit te induceren. In het laatste geval is strenge wetgeving van kracht.

 

We kunnen bestralen met neutronen en zeer energetische gammastralen (fotonen) uit de reactorkern zelf, gammastralen uit een 60Co bron, positronen uit de POSH of uit een 22Na born, en met gepulste, versnelde elektronen uit een van der Graaff versneller.

Naam auteur: mblaauw
© 2017 TU Delft

Metamenu