Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid

  

Het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid (NCSV) is het kenniscentrum op het gebied van stralingsbescherming van de Technische Universiteit Delft. Organisatorisch geplaatst onder het Reactor Instituut Delft, dat het gebouw deelt met de wetenschappelijke afdeling Radiation Science and Technology (RST) van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, maakt het centrum deel uit van het grootste kennisinstituut op het gebied van straling en radioactiviteit in Nederland. Het NCSV omvat de afdeling Opleidingen, met vestigingen in het Reactor Instituut Delft en op de universitaire campus De Uithof in Utrecht, en de stralingsbeschermingsdienst (SBD) van de TU Delft. Wij bieden opleidingen, advies en consultancy aan op het gebied van stralingsbescherming, zowel voor de (academische) onderwijswereld in de vorm van curriculumonderwijs als voor het bedrijfsleven en de overheid in de vorm van cursussen.  

Cursussen 

Als door de Nederlandse overheid erkend opleidingsinstituut verzorgen wij cursussen stralingshygiëne op alle deskundigheidsniveaus die in de Uitvoeringsregeling Stralingsbescherming EZ genoemd staan, met uitzondering van de specifiek medische opleidingen. De cursussen worden voor diverse doelgroepen en vooropleidingsniveaus gegeven, zodat altijd een passende cursus voor u of uw medewerkers beschikbaar is. Aanvullend aan de basisopleidingen, organiseren wij een keur van na- en bijscholingscursussen middels welke de stralingsdeskundige zich op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het vakgebied of zich verder kan verdiepen in geselecteerde onderwerpen. Tenslotte is het mogelijk maatwerkcursussen te laten organiseren, waarin u in samenwerking met de opleiders van het NCSV zelf de inhoud van de cursus kunt samenstellen. 

Op deze website vindt u alle cursussen aangeboden door de afdeling Opleidingen van het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid en de contactgegevens van de beide opleidingslocaties. 

Naam auteur: Catalina Peeters
© 2017 TU Delft

Metamenu