Stralingshygiëne

  

Doelstelling en doelgroep

De opleidingen stralingshygiëne zijn bedoeld om deelnemers op te leiden tot (coördinerend) toezichthouder op het werk met ioniserende straling, radioactieve stoffen en straling producerende apparatuur. Afhankelijk van de toezichthoudende taken is een bepaald stralingsdeskundigheidsniveau vereist, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving en in de Kernenergiewetvergunning. Voor mensen die werken met ioniserende straling, maar geen toezichthouder zijn, zijn de cursussen nuttig als verbreding en verdieping van de basiskennis van het vakgebied.

Niveaus

Het onderwijs in de stralingshygiëne is in Nederland verdeeld in een aantal verschillende deskundigheidsniveaus. Het systeem en de naamgeving van de opleidingen wordt momenteel aangepast. De minimaal aan te houden leerdoelen van de cursussen vindt u terug in de Uitvoeringsregeling Stralingsbescherming EZ.  

Op dit moment worden bij het NCSV cursussen op de volgende niveaus aangeboden:

Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 5A of 5B

Deze cursus geeft een introductie in de stralingshygiëne en is in veel toepassingen een wettelijke vereiste om zelfstandig met ioniserende straling te mogen werken. De cursus 5A is gericht op gesloten (ingekapselde) bronnen en toestellen, 5B behandelt tevens open (verspreidbare) radioactiviteit. De cursus is gericht op toezichthouders bij eenvoudige toepassingen met een beperkt risico. Er zijn verschillende varianten beschikbaar, gebaseerd op doelgroep en vooropleidingsniveau.

Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 4A of 4B

De cursus stralingshygiëne deskundigheidsniveau 4 geeft een gedegen theoretische en praktische basis in de stralingsbescherming, bedoeld voor toezichthouders op handelingen met bronnen met een meer dan gering risico. Stralingsdeskundigheidsniveau 4 is tevens vanuit vergunningvoorschriften vereist voor beroepsbeoefenaars voor een aantal medische en technische beroepen. De verdeling in 4A en 4B is gelijk aan die bij niveau 5. Uitgangspunt is een vooropleiding op HBO-niveau in een technische, medische of natuurwetenschappelijke richting.

Opleiding tot Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming

Voorheen stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3. Deze cursus leidt op tot allround stralingsdeskundige voor alle denkbare stralingstoepassingen. Zowel de diepgang van de theoretische basis als het inzicht in praktijksituaties gaat verder dan bij de cursus niveau 4. Het diploma is verplicht voor coördinerend stralingsdeskundigen, maar ook voor beheerders van radionuclidenlaboratoria en voor beroepsbeoefenaars als klinisch fysici en nucleair geneeskundigen. Uitgangspunt is een vooropleiding op universitair of HBO-niveau in een technische, medische of natuurwetenschappelijke richting.

Opleiding tot Algemeen Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming

Voorheen stralingshygiëne deskundigheidsniveau 2. Het hoogste niveau van stralingsbeschermingsdeskundigheid is bedoeld voor algemeen coördinerend stralingsdeskundigen binnen complexvergunningen. Ook nucleaire inspecteurs, beleidsmakers en opleidingscoördinatoren behoren tot de doelgroep. Het betreft een postdoctorale opleiding van één jaar waarin niet alleen de theoretische en praktische kant van de stralingsbescherming aan bod komt, maar ook maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. De cursus wordt gemiddeld eens in de 5 jaar aangeboden in samenwerking met Boerhaave Nascholing, onderdeel van het LUMC, in Leiden. Vereiste vooropleiding is een diploma stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3 en enige jaren werkervaring in het vakgebied.

 

Cursusopzet

Alle cursussen bestaan uit theorielessen en practica. Deelname aan de theorielessen is facultatief, de practica en onderdelen in werkgroepen zijn een verplicht onderdeel van de eindtermen voor het diploma. Zelfstudietijd waarin u zelfstandig de stof bestudeerd en oefenopgaven en -examens maakt, is noodzakelijk. De benodigde tijd hiervoor is afhankelijk van de cursus, vooropleiding en ervaring. Bij voldoende resultaat op het afsluitende examen komt u in het bezit van een landelijk erkend diploma. Er worden voor deze cursussen geen deelnamecertificaten verstrekt indien u niet slaagt voor of deelneemt aan het examen.

Cursuslocaties

De cursussen worden georganiseerd op een van onze beide cursuslocaties: het Reactor Instituut Delft op de campus van de TU Delft en in het Ornsteinlaboratorium op campus De Uithof in Utrecht. Er is ook een mogelijkheid cursussen in uw bedrijf of instelling te laten organiseren. Kijk hiervoor in het onderdeel Maatwerkcursussen.

 

 

Naam auteur: Catalina Peeters
© 2017 TU Delft

Metamenu