Maatwerkcursussen Stralingshygiëne, Ioniserende Straling en Veiligheid

 

Het NCSV kan een cursus voor een groep organiseren met inhoud naar wens. Theorie kan, indien gewenst, gegeven worden op de werkplek van de deelnemers, praktische onderdelen kunnen alleen op onze trainingscentra in Delft of Utrecht gegeven worden. Enerzijds organiseren wij cursussen op academisch niveau voor diverse opleidingen op universiteiten en hogescholen. Anderzijds spitsen wij onze normale stralingshygiëne cursussen en voorlichtingdagen graag toe op specifieke werkzaamheden en toepassingen van diverse bedrijven en instellingen. Het niveau van de cursus, alsmede de inhoud en de cursusduur kunnen in overleg aan uw wensen worden aangepast.

Een aantal voorbeelden van door ons aangeboden maatwerk is hieronder weergegeven. Informeer naar de mogelijkheden!

 

Radio-isotooptechnieken

De cursus is een curriculumvak binnen het Hoger Laboratorium Onderwijs. De afdeling Opleidingen van het NCSV verzorgt alle practica en gedeeltes van de theorielessen. Een deel van de basisstof wordt op de scholen zelf behandeld en de practica worden gevolgd op het RID (vestiging Delft). Studenten die deelgenomen hebben aan dit curriculumvak kunnen ook deelnemen aan het examen voor nationaal erkende getuigschrift Stralingshygiëne Niveau 5B. Ook voor technische hogeschoolopleidingen zoals technische natuurkunde kunnen wij een vakgerichte stralingshygiënische opleiding verzorgen.

 

Stralingshygiëne voor Medisch Elektronici

In samenwerking met het opleidingsinstituut INTOP Zorgsector organiseert het NCSV cursussen Stralingshygiëne 5A voor Medisch Elektronici. Het praktisch gedeelte is toegespitst op het werken met (medische) röntgenapparatuur en wordt volledig door het NCSV in Delft verzorgd. INTOP zorgt voor het theorie gedeelte van de cursus.

 

Stralingshygiëne op diverse deskundigheidsniveaus op maat

Het NCSV biedt naast de standaard cursussen Stralingshygiëne deskundigheidsniveaus 5 t/m 2 de mogelijkheid maatwerk cursussen te organiseren. Naar keuze kan de complete cursus of alleen het praktische gedeelte door het NCSV verzorgd worden. Het theoriegedeelte kan bovendien op locatie in uw instelling of bedrijf worden verzorgd. Voor deze maatwerkoplossingen is ook Engelstalig onderwijs en materiaal mogelijk. Voor diverse opdrachtgevers bouwen wij, naast de door de overheid verplicht gestelde onderdelen, een gedeelte in specifiek gericht op de situatie in de instelling of het bedrijf en de werkzaamheden van de deelnemers.

Recent werden maatwerk cursussen georganiseerd voor onder andere OPCW, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Trespa B.V., RIVM en Intervet International (Schering-Plough). Naast onze eigen (maatwerk) cursussen, verlenen wij ook medewerking aan cursussen die worden georganiseerd door verschillende andere opleidingsinstituten voor stralingsdeskundigen. Het NCSV (vestiging Delft) stelt hiervoor practicumruimte beschikbaar en assisteert zo nodig bij de practica. Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Voorlichtings- en instructiedagen Radioactiviteit, Ioniserende Straling en Veiligheid

Wij bieden voorlichts- en instructiedagen op het gebied van ioniserende straling aan voor zeer uiteenlopende niveaus, functies en beroepen. Denk hierbij niet alleen aan de medische of nucleaire wereld: ook vele personen die in de industrie, luchtvaart, onderzoek of mijnbouw werken en allerlei andere beroepen waarbij men met radioactieve stoffen, ioniserende straling of verhoogde natuurlijke achtergrondstraling in aanraking kan komen, kunnen veel baat hebben bij wat extra informatie en achtergrondkennis.

U kunt kiezen of u de voorlichtingsdag georganiseerd wilt hebben in onze instructieruimten in Delft, of op locatie in uw eigen bedrijf of instelling. Indien gekozen wordt de voorlichtingsdag bij ons te houden, behoort een combinatie met een rondleiding door onze reactorhal en/of een (kort) practicum stralingsveiligheid tot de mogelijkheden. De voorlichting kan toegespitst worden op radioactieve bronnen of toestellen en op bepaalde toepassingen. De cursusduur is afhankelijk van de wensen en het niveau van de deelnemers 1 of 2 dagdelen. Onder andere Trespa B.V., Bercomex, Siemens Medical en Eldim B.V. (Sulzer) hebben recentelijk maatwerk voorlichtingsdagen door ons laten organiseren.

 

Nadere inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de cursuscoördinator in Delft, de hr. M. Schouwenburg,
 tel.: 015 2786575, mail: M.Schouwenburg@remove-this.tudelft.nl.

Naam auteur: Catalina Peeters
© 2017 TU Delft

Metamenu