Geschiedenis

In de jaren vijftig van de vorige eeuw wilde Nederland niets liever dan energiek meedoen met de technische belofte van die tijd: atoomenergie voor vreedzame doeleinden. In 1957 werd op gezag van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen het Reactorinstituut te Delft opgericht. Het hart van dit instituut bestond uit een experimentele kernreactor voor onderwijs en onderzoek.

Op 25 april 1963 werd in een afgelegen, maar omgewoelde polder dit hart door ingenieurs aan het kloppen gebracht. Moeizaam wetenschappelijk werk dat hoge verwachtingen moest waarmaken, maar ook vele activiteiten van de mensen die dit instituut staande wisten te houden in turbulente tijden.

Het RID maakte diverse naamsveranderingen door, werd eigendom van alle Nederlandse universiteiten samen, dan weer allen van de TU Delft. De meest recente ontwikkeling is dat op 1 januari 2005 het Reactor Instituut Delft (RID) onderdeel van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft is geworden. Wetenschappelijk onderzoek wordt voortgezet binnen de nieuwe afdeling Radiation, Radionuclides & Reactors van de faculteit. De reactor, samen met haar bijbehoorde instrumenten en faciliteiten, zal voortbestaan als het Reactor Instituut. Door het splitsen van het wetenschappelijk onderzoek van de diensten en faciliterende activiteiten, hopen we beiden uit te breiden en te intensiveren. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons onderzoek, onderwijs en onze diensten zullen verbeteren als gevolg hiervan. Ons doel is het bereiken van nog hogere kwaliteit in de komende jaren.

Enerzijds is het RID een instituut als alle andere onderzoeksinstituten, dat ten dienste staat van bevlogen wetenschappers op zoek naar de waarheid en de oplossing voor de problemen van de mensheid. Anderzijds gaat het om een speciaal instituut met uiterst kostbare apparatuur en een bij de wet geregelde veiligheidszorg. En altijd is er de achtergrond van de kernenergie, waar het RID telkens mee geidentificeerd wordt – terwijl gezondheid en duurzame energie er een veel grotere rol spelen.

Wetenschap is naast passie tegenwoordig ook "business" met economische en politieke dimensies. Voor het Reactor Instituut Delft geldt dit zeker!

 

 

Naam auteur: Menno Blaauw
© 2017 TU Delft

Metamenu