Masteropleidingen faculteit Technische Natuurwetenschappen

TU Delft is de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. We staan op de vijftiende plaats in de QS World University Rankings 2013 for Engineering and Technology, een van de belangrijkste ranglijsten van de beste technische universiteiten in de wereld.

Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen kun je de volgende masteropleidingen volgen:

Faculteit TNW participeert in een interfacultaire masteropleiding:

  • BioMedical Engineering (Faculteit Mechanical, Marine and Materials Engineering is het contactpunt voor opleidingsinformatie en -aanmelding)

ErasmusMundus joint MSc programme

Faculteit TNW participeert in een ErasmusMundus masteropleiding in samenwerking met andere universiteiten en instituten:

  • Erasmus Mundus Master's Programme in Industrial Ecology (MIND) - consortium-partners: University of Graz (Oostenrijk), Asian Institute of Technology (Thailand), Chalmers University of Technology (Zweden), Rochester Institute of Technology (U.S.A.), Universiteit Leiden (Nederland) en Waseda University (Japan)

Toelating en aanmelding

De opleidingsspecifieke toelatingseisen zijn te vinden via bovenstaande link bij de opleidingsinformatie. Studenten moeten zowel aan deze specifieke toelatingseisen voldoen als aan de algemene toelatingseisen van TU Delft. Aanmelden is mogelijk via de aanmeldingsprocedure.

Studiebeurzen

Studiebeurzen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen

De faculteit Technische Natuurwetenschappen reikt ieder jaar een beperkt aantal studiebeurzen uit aan toegelaten studenten die bijzonder veelbelovend zijn en uitstekende academische prestaties hebben geleverd. In samenwerking met de NESO (Netherlands Education Support Offices) verstrekt de faculteit ook studiebeurzen aan excellente studenten uit China en Mexico die zich inschrijven voor een opleiding aan de faculteit.

Externe studiebeurzen

Informatie over externe studiebeurzen voor masterstudenten is te vinden op het masteropleidingengedeelte van de TU Delft-website onder Studiebeurzen.

Voor een uitgebreide zoekopdracht naar externe studiebeurzen ga je naar: www.grantfinder.nl .

Maak kennis met TU Delft

In Nederland: de TU Delft houdt twee keer per jaar een informatiebijeenkomst over postacademische opleidingen voor Nederlandstalige studenten.

Buiten Nederland: ontmoet vertegenwoordigers van de TU Delft die het hele jaar door verschillende landen bezoeken. Hoor wat internationale studenten over de TU Delft zeggen op YouTube.

En doe een indruk op van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de faculteit Technische Wetenschappen: Faculteitsbrochure.

 

Naam auteur: Graduate Office TNW
© 2015 TU Delft

Metamenu