Contact

Els Jacobs MA
(faculteit TNW Delft)
T: +31 (0)15 27 82744
E: InternationalOffice-TNW@tudelft.nl

Minor Study Abroad TN/NB

Technische Natuurkunde (TN) / Nanobiologie (NB)

Je studeert een half jaar aan één van de geselecteerde universiteiten. Het pakket wordt in overleg met de studieadviseur samengesteld en vastgesteld door de examencommissie. 

Wat leer je?

Afhankelijk van het gevolgde pakket. Daarnaast leer je wonen en studeren in een andere Europese cultuur. 

Voor wie? 

Nominaal studerende studenten Technische Natuurkunde (TN), 1e en 2e jaar TN.
Nominaal studerende studenten Nanobiologie (NB), 1e en 2e jaar NB.

Inschrijven

De interne aanmeldingsdeadline voor de minor Study Abroad is voor buiten Europa 15 december en voor binnen Europa 1 februari. Voor meer informatie over de procedure en mogelijke bestemmingen zie de website: www.tnw.tudelft.nl/studyabroad

Aanmelding dient al ruim voor de minorinschrijving te geschieden bij de coördinatoren. Het eerste contact vindt 6 tot 9 maanden plaats vóór het verblijf in het buitenland, in de eerste helft van het tweede studiejaar. Voor meer informatie of voor een afspraak tijdens het spreekuur (TNW) op maandag, dinsdag en donderdag 13.00 -14.00 uur, mail naar: InternationalOffice-TNW@remove-this.tudelft.nl.

Naam auteur: Communication-TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu